PRO-ENERGY TALKS v číslech

Počet ročníků konference

Počet odborných témat

Počet přednášejících

Počet účastníků všech konferencí

O konferenci

Odborná konference PRO-ENERGY talks vznikla v roce 2020, jako moderní platforma pro on-line setkání zástupců a předních odborníků všech energetických odvětví. Formát PRO-ENERGY talks, stejně jako tradiční konference PRO-ENERGY CON a PRO-ENERGY FORUM, skýtá možnost si méně formálním způsobem vyměnit názory na aktuální dění v energetice, jen se uskuteční na dálku v době, kdy osobní setkání odborníků je obtížné. I přesto věříme, že výměna názorů a diskuze o dění v oboru je velmi důležitá, a proto vznikly "talks".

Program 2024

PRO-ENERGY talks 2020 jsou také rozděleny do dvou panelů. Český panel i slovenský panel jsou moderovány zkušenými moderátory, kteří volí diskuzní témata, rezonující napříč energetickými odvětvími. Odborníci v panelu diskutují mezi sebou, ale i zodpovídají dotazy z publika. On-line formát konference umožňuje účast mnohem širšímu počtu účastníků než klasické setkání, proto věříme, že si PRO-ENERGY talks najdou své příznivce i do dalších ročníků.

Partneři konference PRO-ENERGY Takls

Technologičtí partneři konference

Předcházející ročníky

Nepřehlédněte