Podcasty

PRO-ENERGY Talks (č.3): Fotovoltaická elektrárna a její problematika

Jak hospodařit s energiemi v domě? Poskytne fotovoltaika možnost k větší soběstačnosti? Jaké jsou úskalí v rámci instalace?

PRO-ENERGY Talks (č.2): Má se zrušit energetický trh?

V tomto díle se budeme zabývat otázkou vztahu aktuální politické situace na Ukrajině a jejím vlivem na energetický trh. Otázkou bude, zdali je vůbec vhodné zmíněný trh regulovat a pokud ano, jak tím nezpůsobit nenávratné škody.

Pozvání do našeho letošního druhého podcastu přijali Ing. David Kučera, generální sekretář Pražské energetické burzy, a magistr Jan Kořán z advokátní kanceláře KF Legal, jež se specializuje na energetickou problematiku.

PRO-ENERGY Talks (č.1): Právní aspekty současné proměny energetické politiky