on-line |

Řečníci

Pavel Doucha (2020)

partner, Doucha Šikola Advokáti

Pavel Doucha je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o., která je jedinou českou právní kanceláří, specializující se výhradně na sektor energetiky, zejména obnovitelných zdrojů. V minulosti se věnoval právu životního prostředí a souvisejícím oborům. Je držitelem Ceny ministra životního prostředí za příspěvek k rozvoji environmentálního práva za rok 2004, působil i jako člen rozkladové komise ministra. V současné době je právním poradcem řady oborových asociací v sektoru energetiky, jako je Komora obnovitelných zdrojů, CZ BIOM, Solární asociace, či AKU-BAT CZ.

Jan Fousek (2020)

výkonný ředitel, Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která v ČR podporuje rozvoj všech forem ukládání energie, včetně velkokapacitních úložišť či využití vodíku. Působí také jako předseda dozorčí rady Solární asociace ČR a člen představenstva Svazu moderní energetiky, zastřešující relevantní oborová sdružení v ČR. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011 - 2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. Byl prvním zahraničním podnikatelem na světě, jehož firma vstoupila na čínský emisní trh, který na základě svých zkušeností z Evropy pomáhal v několika čínských provinciích rozjíždět.

Michal Hudec (2020)

predseda, Združenie dodávateľov energie

Michal Hudec je od roku 2016 predsedom Združenia dodávateľov energií a spoločníkom malej konzultačnej firmy Energy Analytics. V minulosti zakladal prvý odborný online denník o energetike na Slovensku – energia.sk. Jeho vydavateľom bol od roku 2010 až do roku 2017, kedy svoj podiel v spoločnosti odpredal. V období 2011 - 2013 vykonával funkciu NCP - národného kontaktného bodu pre výskumné a vývojové projekty 7. rámcového programu EÚ (FP7) v téme "energetika". V rokoch 2011 – 2016 pôsobil v dozornej rade známej technologickej spoločnosti GA Drilling, ktorá sa orientuje na výskum a vývoj bezkontaktných technológií pre ultrahlboké vŕtanie. Na začiatku roku 2012 absolvoval expertný "International Visitor Leadership Program" v USA v téme "U.S. Foreign Policy and Energy Security". Program zastrešuje americké ministerstvo zahraničia (U.S. State Department). Michal Hudec (1984) úspešne ukončil univerzitné štúdium, absolvoval študijnú stáž v zahraničí a vystúpil na viacerých renomovaných slovenských a medzinárodných energetických fórach. Príležitostne prednášal na univerzite ako hosťujúci lektor.

Stanislav Chvála (2020)

generální ředitel, Nano Energies

Stanislav Chvála je od roku 2018 generální ředitel společnosti Nano Energies, kterou směřuje k naplnění dlouhodobých vizí o sdílené a udržitelné energetice. Ve společnosti se mu podařilo rozšířit aktivity společnosti na nové trhy a navázat nová partnerství napříč oborem. Zasazuje se o vytváření příležitostí pro výstavbu nových obnovitelných zdrojů a rozvoj využívání energetické flexibility v Česku i zahraničí. Podílí se na tvorbě strategií a konzultací, které pomáhají firmám s přechodem na energetická řešení zajišťující dlouhodobou udržitelnost a uhlíkovou neutralitu. Před příchodem do Nano Energies pracoval v energetice v Česku i ve Velké Británií a v bankovnictví. Vystudoval University of Hull, obor Mezinárodní a finanční ekonomie a následně získal titul MBA v oboru finance na University of Manchester.

Andrej Juris (2020)

predseda, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Richard Kvasňovský (2020)

výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Ing. Richard Kvasňovský pôsobil väčšinu profesionálnej kariéry vo verejnoprávnych médiách. V rokoch 1998-2007 pracoval v Slovenskom rozhlase, kde vystriedal redakciu medzinárodného života a domácu redakciu, kde bol redaktor i moderátor spravodajských a diskusných relácií. Od roku 2009 pôsobil v tlačovej agentúre TASR ako vedúci domácej redakcie a člen Správnej rady TASR. V rámci TASR moderoval aj diskusnú reláciu Ekonomika: tu a teraz. Za svoju prácu získal viacero novinárskych ocenení. Od júna 2019 nastúpil do Slovenského plynárenského a naftového zväzu ako výkonný riaditeľ.

Blahoslav Němeček (2020)

partner, Energy & Utilities, EY

Blahoslav Němeček je partnerem týmu poradenství pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Od roku 2012 se v EY věnuje mezinárodním integračním projektům v elektroenergetice a plynárenství, tvorbě strategií pro regulované i neregulované subjekty v energetice napříč Evropou a spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě nové energetické legislativy. V regionu střední a jihovýchodní Evropy se rovněž podílel na mnoha úspěšných transakcích. Blahoslav se v současné době zaměřuje především na téma digitalizace sektoru a dekarbonizace a nejraději se věnuje designu trhu. V minulosti působil jako zakladatel a místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jako člen Rady regulátorů Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a jako zástupce Energetického regulačního úřadu v Radě evropských energetických regulačních orgánů (CEER). Blahoslav vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde získal inženýrský a později rovněž doktorský titul v oboru Ekonomika a řízení v energetice. Na University of Florida absolvoval program na regulaci utilit a strategie v energetice.

Ján Pišta (2020)

analytik, JPX

Ján Pišta vyštudoval fyziku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jeden rok sa venoval problematike vysokoteplotných supravodičov v Elektrotechnickom ústave SAV. Potom pôsobil v Stredoslovenskej energetike na rôznych pozíciách v oblasti informačných technológií. Od roku 2006 až do konca roku 2014 riadil v tejto spoločnosti nákup a obchodovanie s elektrinou a následne aj s plynom a emisnými kvótami. Zároveň bol konateľom spoločnosti SPX, s.r.o. V súčasnosti je analytikom v konzultačnej spoločnosti JPX, s.r.o. Okrem špecializovaného poradenstva veľkým zákazníkom a dodávateľom pôsobiacim na trhu s elektrinou v SR aj v ČR, táto spoločnosť denne poskytuje svojim klientom predikcie spotreby a výroby elektriny a týždenne poskytuje analýzu cenových pohybov na trhoch s energetickými komoditami, ktorá obsahuje aj výhľad vývoja ich cien na najbližšie obdobie.

Martin Pitorák (2020)

odbor palív a energetiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Pavol Poláček (2020)

partner, AK Poláček & partners

Pavol Poláček je právnym expertom na energetiku, súdne spory a stavebníctvo. Študoval na univerzitách v Paríži, Leuvene, Štrasburgu a Bratislave, vďaka čomu plynulo ovláda anglický a francúzsky jazyk. Zahraničné skúsenosti zbieral aj v Soule a Paríži, kde pôsobil v tamojších advokátskych kanceláriách. Počas svojej právnej praxe pôsobil vo vedení viacerých renomovaných kancelárií v Bratislave. Svoje skúsenosti a expresnosť teraz predáva ďalej v advokátskej kancelárii Poláček & Partners, ktorú založil. Je zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore, ako Solicitor pre Anglicko a Wales a ako rozhodca Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory. Renomované medzinárodné právnické publikácie Chambers Europe a Legal 500 ho odporúčajú ako popredného odborníka pre oblasť energetiky, súdnych sporov a stavebníctva. Aktívne prednáša a publikuje.

Pavel Šolc (2020)

člen představenstva, ČEPS

Absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor ekonomika energetiky. Jeho profesní kariéra začala v roce 1986 ve Výstavbě elektráren Škoda Praha. V letech 1993–1999 pracoval ve společnosti ČEZ, poté nastoupil do ČEPS, kde do roku 2012 postupně působil na několika vedoucích pozicích. Od roku 2012 do roku 2015 řídil ve funkci náměstka ministra průmyslu a obchodu Sekci energetiky. V letech 2016–2020 zastával pozici člena představenstva ČEZ Distribuce, kde zároveň působil jako ředitel úseku Řízení distribučních aktiv.

Stanislav Trávníček (2020)

předseda Rady, Energetický regulační úřad

Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech 2004–2012 působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky ERÚ. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen. Byl také členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER a ACER v Bruselu. V letech 2005–2008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE. Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy, zejména analýzami dopadů evropské a národní legislativy na účastníky trhu, návrhy tarifních modelů a problematikou využití nových technologií a procesů v energetice. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován předsedou Rady ERÚ.

Partneři konference PRO-ENERGY TALKS 2021

Stříbrní partneři konference

Partneři konference

Mediální partneři